Legea serviciului public de alimentare cu energie termica